Το Εργαστήριο

39 χρόνια Συνέπειας, Υπευθυνότητας και επιστημονικής Αξιοπιστίας.

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1980 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Αρ. Εγγραφής 14155), υπό την επωνυμία Chem-Lab (Μικροβιολογικά, Αιματολογικά, Βιοχημικά Εργαστήρια) Ltd., με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού στη διενέργεια παντός είδους εργαστηριακών εξετάσεων, ερευνών και ανακοινώσεων.

Είναι εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Υγείας και είναι μέλος του Συνδέσμου Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων (ΣΔΚΕΒΚΕΕ).

Το Εργαστήριο μας, πάντοτε ανανεωμένο σε τεχνολογικό εξοπλισμό και επιστημονικές μεθόδους και με την εμπειρία των 39 χρόνων λειτουργίας του, έχει ως σταθερό και πάγιο στόχο, την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών σε ένα φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον.

Θα μας βρείτε (βλέπε χάρτη περιοχής) στον 2ο όροφο (Γρ. 203) μιας νεόδμητης πολυκατοικίας, σ’ έναν από τους κεντρικότερους και εμπορικότερους δρόμους της Λευκωσίας (Θεμιστοκλή Δέρβη 20) με μεγάλους χώρους στάθμευσης στη γύρω περιοχή και σε ένα καθαρό, κλιματιζόμενο και ευχάριστο περιβάλλον.